Chính sách bảo mật

Một trong những tài sản lớn nhất của NHÀ ĐẸP 6D là sự tín nhiệm và tin tưởng vào việc quản lý thông tin và sản phẩm của khách hàng. Khách hàng và khách hàng tiềm năng yêu cầu chúng tôi lưu trữ thông tin, thiết kế của họ một cách chính xác, tránh việc sử dụng không phù hợp và sai xót, không bị lấy cắp hay tiết lộ trái phép.

Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn thông tin và quyền sở hữu các mẫu thiết kế cho khách hàng bằng cách tuân thủ Quy đinh (Bảo mật) dữ liệu cá nhân và Quyền sở hữu trí tuệ của nước sở tại, đồng thời đảm bảo sự tuân thủ của đội ngũ nhân viên với chuẩn mực nghiêm ngặt về sự an toàn và tính bảo mật Chúng tôi thường sẽ xác định bất kỳ thông tin nào là bắt buộc (tức là thông tin cần thiết để quản lý Hợp đồng thiết kế) khi chúng tôi thu thập, lưu trữ thông tin từ Quý Khách Hàng. NHÀ ĐẸP 6D sẽ không thu thập Dữ liệu cá nhân mà không có sự đồng ý của Quý Khách Hàng.

Trang web, ứng dụng, công cụ này chỉ dành cho mục đích thông tin chung hoặc mục đích cụ thể được nêu trong Điều khoản Dịch vụ tương ứng của ứng dụng, công cụ. Dù chúng tôi luôn sử dụng những công cụ phù hợp nhằm đảm bảo tính chính xác của thông tin trên trang web, ứng dụng, công cụ này, NHÀ ĐẸP 6D không đảm bảo mức độ chính xác tuyệt đối của dữ liệu hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại do sai lệch hoặc bỏ sót. Nếu không có sự đồng ý trước của NHÀ ĐẸP 6D, các thông tin trên trang web, ứng dụng, công cụ này không được phép sao chép (trừ trường hợp sử dụng cho mục đích cá nhân) hoặc chuyển tiếp. NHÀ ĐẸP 6D có trách nhiệm khi thu thập, lưu giữ, xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân. Việc cung cấp thông tin cá nhân từ Quý Khách Hàng là tự nguyện. Quý Khách Hàng có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi các thông tin được yêu cầu. Nhưng việc thiếu thông tin có thể sẽ làm cản trở khả năng của chúng tôi trong việc cung cấp các dịch vụ phù hợp cho Quý Khách Hàng. NHÀ ĐẸP 6D sẽ không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào qua trang web, ứng dụng, công cụ này trừ khi và cho đến khi Quý Khách Hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, đăng ký làm thành viên, hoặc gửi thông tin cá nhân cho mục đích xin việc.

Mặc dù chúng tôi có những biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân và nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi Quý Khách Hàng sử dụng trang web, ứng dụng, công cụ tuy nhiên Internet là một hệ thống mở và không hệ thống trực tuyến nào là an toàn tuyệt đối, bất kỳ hệ thống nào cũng có thể bị lỗi bởi con người hoặc hoạt động. Khi Quý Khách Hàng nhận thấy, nghi ngờ hoặc biết được thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng bị sửa đổi, sử dụng hay chiếm đoạt trái phép bởi một bên thứ ba để đăng nhập vào trang web, ứng dụng, công cụ hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác, xin vui lòng liên hệ ngay lập tức với NHÀ ĐẸP 6D (theo các thông tin được cung cấp bên dưới) để được hỗ trợ xử lý. Trang web, ứng dụng, công cụ này, và các diễn đàn truyền thông xã hội của chúng tôi không dành cho các cá nhân ở những quốc gia mà chúng tôi có giới hạn cung cấp thông tin hoặc hạn chế sử dụng các diễn đàn truyền thông xã hội. Nếu Quý Khách Hàng thuộc phạm vi này, vui lòng tự nhận định về tình trạng bị hạn chế của mình, đồng thời tham khảo các nội dung bị giới hạn, và NHÀ ĐẸP 6D không chịu trách nhiệm trong vấn đề này.

Chúng tôi thu thập dữ liệu như thế nào?

Chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng: Trực tiếp khi Quý Khách Hàng cung cấp thông tin đó cho chúng tôi (ví dụ: khi Quý Khách Hàng điền vào hợp đồng bảo hiểm hoặc biểu mẫu yêu cầu; hoặc khi Quý Khách Hàng gửi cho chúng tôi yêu cầu hoặc thực hiện việc liên lạc); Gián tiếp thông qua việc Quý Khách Hàng sử dụng các trang web, ứng dụng hoặc nền tảng truyền thông xã hội của chúng tôi; hoặc khi Quý Khách Hàng cung cấp cho chúng tôi thông qua bất kỳ phương tiện nào khác; Chúng tôi có thể lấy Dữ liệu cá nhân hoặc phi cá nhân được thu thập hợp pháp về Quý Khách Hàng từ các tổ chức liên kết, đối tác kinh doanh và các nguồn của bên thứ ba độc lập khác. Chúng tôi cũng có thể thu thập một số thông tin về máy tính của Quý Khách Hàng hoặc các thiết bị khác được sử dụng khi Quý Khách Hàng truy cập các trang web hoặc ứng dụng [hoặc các nền tảng truyền thông xã hội] của chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập (bao gồm Dữ liệu cá nhân nhạy cảm như được định nghĩa theo luật và quy định hiện hành có liên quan), bao gồm những thông tin sau: Thông tin Quý Khách Hàng cung cấp khi đăng ký, gia hạn hoặc yêu cầu bồi thường theo một hợp đồng và/hoặc Quý Khách Hàng trao đổi thư với chúng tôi, bao gồm: tên, địa chỉ và các chi tiết liên hệ khác, ngày sinh, tài khoản ngân hàng hoặc chi tiết thẻ tín dụng, số hộ chiếu/chứng minh nhân dân, thông tin về người phụ thuộc và hồ sơ sức khỏe của Quý Khách Hàng; và Thông tin kỹ thuật được thu thập khi Quý Khách Hàng sử dụng các trang web và ứng dụng [và các nền tảng truyền thông xã hội] được phát triển hoặc hợp tác phát triển, sở hữu hoặc đồng sở hữu bởi NHÀ ĐẸP 6D hoặc đối tác của chúng tôi (thể nhân và pháp nhân): chẳng hạn như địa chỉ IP, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ, loại plugin trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng, thông tin thiết bị (bao gồm vị trí số IMEI của thiết bị di động, mạng không dây và thông tin mạng tổng quát).

Nếu Quý Khách Hàng sử dụng bất kỳ một tính năng truyền thông xã hội hoặc một diễn đàn nào, hoặc trên trang web của chúng tôi, một ứng dụng do chúng tôi cung cấp, hoặc thông qua một nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội, chúng tôi có thể truy cập và thu thập thông tin của Quý Khách Hàng thông qua nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội theo chính sách của họ. Khi sử dụng một tính năng phương tiện truyền thông xã hội, chúng tôi có thể truy cập và thu thập thông tin mà Quý Khách Hàng đã chọn sẵn và đưa vào hồ sơ hoặc tài khoản của mình trên phương tiện truyền thông xã hội, bao gồm nhưng không giới hạn họ tên của Quý Khách Hàng, giới tính, ngày sinh nhật, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ, địa điểm, v.v. Việc truy cập của chúng tôi vào thông tin này có thể bị hạn chế hoặc bị chặn do các thiết lập riêng tư của Quý Khách Hàng với nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội liên quan. Chúng tôi thường sẽ xác định bất kỳ thông tin nào là bắt buộc (tức là thông tin cần thiết để quản lý Hợp đồng bảo hiểm) khi chúng tôi thu thập thông tin từ Quý Khách Hàng. [Tại một số quốc gia nhất định và khi luật pháp yêu cầu, NHÀ ĐẸP 6D sẽ không thu thập Dữ liệu cá nhân mà không có sự đồng ý của Quý Khách Hàng.]

Vì sao NHÀ ĐẸP 6D phải thu thập thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng và dữ liệu này được sử dụng như thế nào?

Dữ liệu thông tin cá nhân được thu thập cho những mục đích sau: xử lý, quản lý, triển khai và thực hiện các yêu cầu hoặc giao dịch được đề cập trong tài liệu này hoặc bất kỳ tài liệu nào khác mà Quý Khách Hàng có thể gửi cho chúng tôi theo thời gian, bao gồm nhưng không giới hạn các hồ sơ yêu cầu bảo hiểm; quản lý hợp đồng của Quý Khách Hàng; thu phí bảo hiểm và số tiền còn nợ từ Quý Khách Hàng; điều tra, phân tích, xử lý và thanh toán các khoản bồi thường được thực hiện theo hợp đồng bảo hiểm của Quý Khách Hàng; và gia hạn, thay đổi và hủy bỏ hoặc tái bảo hiểm hợp đồng của Quý Khách Hàng; thực hiện bất kỳ quyền nào theo hợp đồng bảo hiểm của Quý Khách Hàng bao gồm cả quyền thế quyền, nếu áp dụng; để liên lạc với Quý Khách Hàng, bao gồm gửi cho Quý Khách Hàng thông tin quản lý và các thông tin trao đổi khác về bất kỳ hợp đồng hoặc tài khoản nào Quý Khách Hàng có thể có với chúng tôi, để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến các trang web và ứng dụng của chúng tôi hoặc về các thay đổi trong tương lai đối với Chính sách này; để cung cấp cho Quý Khách Hàng quyền truy cập vào nội dung trên các trang web hoặc ứng dụng [hoặc các nền tảng truyền thông xã hội] của chúng tôi; để thiết kế mới hoặc cải tiến các sản phẩm và dịch vụ hiện có; cải thiện trải nghiệm khách hàng và giới thiệu các sản phẩm phù hợp với nhu cầu bảo vệ của khách hàng thông qua phân tích nâng cao cơ sở dữ liệu khách hàng; để đối chiếu dữ liệu của chúng tôi, hoạt động nội bộ (bao gồm cả việc tổ chức lại doanh nghiệp) và các mục đích quản trị; để quản lý việc Quý Khách Hàng sử dụng các trang web và ứng dụng và các nền tảng truyền thông xã hội] của chúng tôi, và tiến hành phân tích việc sử dụng chúng để cá nhân hóa, vận hành, đánh giá và cải thiện chúng cũng như các dịch vụ của chúng tôi, hiểu sở thích của Quý Khách Hàng và khắc phục sự cố; để hỗ trợ các mục đích thực thi pháp luật, các cuộc điều tra của công an hoặc cơ quan pháp lý hoặc cơ quan có thẩm quyền khác ở bất kỳ quốc gia nào và đáp ứng các nghĩa vụ và yêu cầu báo cáo do pháp luật đặt ra hoặc đã đồng ý với chính phủ hoặc cơ quan quản lý ở bất kỳ quốc gia nào; mục đích khác như đã thông báo tại thời điểm thu thập thông tin; và; các mục đích khác liên quan trực tiếp đến bất kỳ mục đích nào ở trên. (Sau đây được đề cập là “Mục đích”) Thông qua việc cung cấp thông tin cá nhân, Quý Khách Hàng thừa nhận rằng NHÀ ĐẸP 6D có thể lưu giữ thông tin của Quý Khách Hàng đến khi nào còn cần thiết, để thực hiện (các) mục đích mà thông tin được thu thập và bảo đảm tuân thủ luật pháp cũng như các quy định hiện hành. NHÀ ĐẸP 6D áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp nhằm ngăn chặn việc truy cập ngẫu nhiên hoặc trái phép, xử lý, tẩy xóa, thất thoát hoặc sử dụng bao gồm hạn chế tiếp cận trực tiếp vào dữ liệu trong hệ thống của NHÀ ĐẸP 6D và mã hóa dữ liệu nhạy cảm khi chuyển tải dữ liệu. Các bước phù hợp sẽ được thực hiện để xóa hoặc hủy những thông tin khi không còn cần thiết cho mục đích nói trên. Về chính sách của chúng tôi đối với việc sử dụng dữ liệu thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng cho các mục đích khuyến mại hoặc tiếp thị, vui lòng xem phần “Sử Dụng Dữ Liệu Thông Tin Cá Nhân Cho Mục Đích Tiếp Thị Trực Tiếp”.

Dữ liệu thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng sẽ được cung cấp cho ai?

Thông tin cá nhân sẽ được bảo mật nhưng có thể, nếu pháp luật cho phép và nếu việc tiết lộ đó là cần thiết để đáp ứng yêu cầu hoặc một mục đích liên quan trực tiếp đến mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập, cung cấp dữ liệu thông tin cá nhân đó cho các bên sau đây (về chính sách của chúng tôi đối với việc chia sẻ thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng cho mục đích khuyến mạii và tiếp thị, vui lòng xem phần “Sử Dụng Dữ Liệu Thông Tin Cá Nhân Cho Mục Đích Tiếp Thị Trực Tiếp”):

Bất kỳ người nào được ủy quyền làm đại lý của NHÀ ĐẸP 6D [hoặc một công ty khác thuộc Tập đoàn NHÀ ĐẸP 6D ] để phân phối các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp [hoặc công ty thuộc Tập đoàn NHÀ ĐẸP 6D đó];

Bất kỳ đại lý, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào (trong hoặc ngoài Tập đoàn NHÀ ĐẸP 6D) cung cấp các dịch vụ quản trị, xử lý dữ liệu, viễn thông, máy tính, thanh toán, thu hồi công nợ hoặc thanh toán chứng khoán, dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ điện toán đám mây, trung tâm khách hàng, bưu chính và dịch vụ in ấn liên quan với hoạt động của NHÀ ĐẸP 6D và cung cấp các dịch vụ của chúng tôi cho Quý Khách Hàng;

Bất kỳ công ty thành viên nào của Tập đoàn NHÀ ĐẸP 6D; đại lý, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (trong hoặc ngoài Công ty NHÀ ĐẸP 6D) bao gồm các công ty giúp cung cấp dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như công ty tái bảo hiểm, công ty quản lý đầu tư, công ty điều tra yêu cầu bồi thường, hiệp hội hoặc liên đoàn ngành nghề; các công ty khác giúp thu thập thông tin của Quý Khách Hàng hoặc liên lạc với Quý Khách Hàng, chẳng hạn như các công ty nghiên cứu và cơ quan xếp hạng, để nâng cao các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho Quý Khách Hàng; và chính phủ hoặc các cơ quan quản lý ở bất kỳ quốc gia nào hoặc bất kỳ cá nhân nào mà NHÀ ĐẸP 6D [hoặc một thành viên khác của Tập đoàn NHÀ ĐẸP 6D] phải tiết lộ dữ liệu:

(a) theo nghĩa vụ pháp lý và/hoặc luật định tại đó hoặc bất kỳ quốc gia nào khác áp dụng cho công ty NHÀ ĐẸP 6D cụ thể đó; hoặc

(b) theo thỏa thuận giữa công ty NHÀ ĐẸP 6D và Quý Khách hàng, cơ quan quản lý liên quan hoặc bên khác.
Đối với bất kỳ một dữ liệu thông tin cá nhân nào do chúng tôi thu thập khi cung cấp dịch vụ về chương trình tín thác cơ bản của quỹ tiết kiệm bắt buộc, những thông tin này chỉ được gửi đến các bên nói trên nhằm mục đích cung cấp dịch vụ liên quan đến quỹ tiết kiệm bắt buộc.

Chia sẻ:

Nhadep6d - Nơi tạo ra những không gian sống lý tưởng, tiện nghi và đẳng cấp cho Quý Khách Hàng.

  Bình luận:
  Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

   Họ và tên

   Điện thoại *

   Địa chỉ

   Nội dung anh/chị cần tư vấn?

   TOP
   Zalo Zalo Phone Phone